Декларация за поверителност


Посетител – представлява човек, който посещава уебстраница на която да рекламира услуги, или друго място за реклама (чрез обяви, телевизия, радио или мобилен телефон)


1. Първо- Защита на лични данни

Защитата на личната информация на потребителя е важна за нас. По отношение на услугите, които се предлагат са събиране, обработване или използване на лична информация по начина, описан в следващите условия. Електронен обмен на данни са данните на потребителите, които активират услуга чрез реклама на интернет или активиране чрез интернет ,IP адреса на потребителя, потребители на електронна поща, операционната система, вида на уеб браузър (вид и версия), страници, разглеждани в рамките на рекламната услуга.


2. Второ Данните, използвани от посетителите

Информацията, която посетителя (лице, което не е с активирана услуга) доброволно дава на местата за реклама и включва телефонен номер, имейл адрес и други лични електронни записи и данни, дава право на доставчика да ги използва в рамките на своите собствени проекти. Потребителят може да упражни правото си да забрани използването на неговите данни. Забрана за използването на тези данни, Потребителят може да поиска, в съответствие с подробностите, обяснени в секция поддръжка и оплаквания.


2.1 Събиране на данни по електронен път (имейл и HTTP протокол)

По технически причини, посетителите на интернет търсачките и / или потребители с достъп до уеб сайта -доставчика на услуги, автоматично съхранява информацията на неговия уеб сървър. Това включва и други неща, например дата и час на достъп, URL адреси на различни сайтове за изтегляне на данни, размера на предаваните данни, както и вида на браузъра (вид и версия), оперативна система на посетителя и / или потребителя както и използвания от него IP адрес. Тези данни се съхраняват отделно от другите данни, които посетителя и / или потребителя въвежда при използването на услугата.


2.2 Използване на "бисквитки" и използването им от посетителя

За част от нашата услуга е препоръчително да се използва така наречените "бисквитки" "Бисквитките" са малки текстови файлове, които интернет браузъра на компютъра на потребителя използва. Бисквитките съдържат информация за потребителите, посещаващи сайта. На всяка сесия се използва т.нар. Постоянни бисквитки. Повечето браузъри предварително са настроени да приемат "бисквитки". Потребителят може да настрои браузъра си да не приема бисквитки, или да се изисква първо неговото одобрение.Ако даден потребител отхвърли бисквитките е възможно услугата да не работи.


2.3 Използване на програми за анализ

За да се оптимизират нашите услуги, ние използваме програми за анализ. Една от програмите за анализ, които могат (но не трябва) да се използва от доставчиците на сайта е Google Analytics. Google Analytics използва така наречените "бисквитки", текстови файлове, съхранени на компютъра ви, които дават възможност за анализ на използването на сайта. Информация за посещения в този сайт са генерирани в бисквитките (включително IP адрес) и се изпращат към сървър на Google, и остават там. Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за да изготви доклад относно дейността на сайта и да предостави други услуги, свързани с използването на сайта и използването на Интернет. Дори Google в крайна сметка ще предава тази информация на трети страни, съгласно закона или ако трети страни инструктира Google. Google при никакви обстоятелства няма да свърже IP адрес с други данни, притежавани от Google. "Бисквитките" могат да бъдат изключени чрез софтуерни корекции на уеб браузъра. Като използва този сайт, потребителят се съгласява, че Google ще обработи данните, събрани от него, по начин и за цели, които вече са описани по-горе. В допълнение, от време на време чрез програмите за анализ използваме информацията и знанията,придобити по този начин в съответствие със законодателството, за рекламни и маркетингови цели.


2.4 Сигурност на данните

Доставчикът на услуги не дава никакви специални или допълнителни гаранции за сигурността на съобщенията обменя чрез SMS съобщения, интернет протоколи (HTTP, Email), както и гласови повиквания от тези, предлагани от доставчиците на тези услуги (телефон и интернет доставчиците)


3. Разделение на клаузите

Ако някоя от разпоредбите на тези правила и условия на договора е или стане невалидна, останалите клаузи на споразумението ще останат в сила. Клаузата, която е или е станала невалидна ще бъде заменена с други клаузи, определени от доставчика на услуги.


Предоставяне на информация за потребителите, границите на закона.

1. Интернет, печатни, телевизионни и радио медии предлагат на посетителите и потребителите да използват услугите на доставчика в съответствие със законо-обвързващи клаузи и клаузи от Общите условия, с цел да се защити публичното разкриване на съдържанието и да се обменят по-нататък с други потребители.

2. Чрез използването на тези медии, в съответствие с условията за ползване, потребителят разрешава и позволява публичен достъп до съдържанието им по отношение на използването и публично оповестяване на материали за други случаи (интернет, печатни, телевизионни, радио и др.).

3. Той също така позволява на доставчика, за да изпълнява по-добро обслужване, по-специално отнасящо се до опцията за търсене, да направи проба на изображения и видео, които се използват. Също така, потребителят е наясно, че на доставчика, поради техническата подготовка и преносното, включително съдържанието самите потребители са добавили, може да се наложи да се предава чрез различни мрежи и / или да се извършат някои технически промени, за да отговарят на техническите условия на свързаната система.

4. Потребителят гарантира, че той разполага с всички необходими права за съдържанието, което се използва в услуга на доставчика на услуги, за тяхното съхранение, публикуване и / или посредничество, така че те не нарушават права на трети лица, и не нарушават правилата на условията и реда за ползване. Ако самият потребител не притежава правата върху някое от публикуваното съдържание, той / тя трябва да гарантира, че всички необходими законови прехвърляне на права, разрешителни, лицензи, съгласия и т.н. ще бъдат дадени впоследствие.

5. С приемането на настоящите условия потребителят потвърждава, че доставчикът на услуги, както и всички фирми свързани с доставчиците на услуги - както и служители, съдружници, управители, и асоциирани с доставчика на услуги и / или фирма свързана с доставчиците на услуги ще бъдат обезщетени и освободени от отговорност за всички искания и претенции, независимо от техния вид, които идват от трети страни, произтичащи от или във връзка със съдържанието на ръководство за запис, съхранение, публикуване и / или излъчване, и доставчика на услуги или на потребителя използването на услуги, или от нарушение на потребителя на настоящите Общи условия за ползване или нарушаване на права на трети лица. Това със сигурност включва подходящи правни и съдебни разноски.

6. Доставчикът на услуги има право да записва съдържанието и да го предава на трети страни, ако се изисква от закона или ако данните са необходими за оценката, в съответствие със законовите изисквания, за:
• изпълнение на законовите разпоредби или на заявления от съдебен служител
• sпровеждане на практика тези условия за ползване
• отговор на нарушения на правата на трети страни или
• защита на правата, собствеността и личната сигурност на доставчика на услугата, неговите потребители или обществеността.

7. След това, потребителят дава на доставчика на услуги за неограничено време и пространство да използва съдържанието което той / тя предоставя . Това важи особено за :
• правото да излъчва, т.е. правото да излъчва съдържанието на персонализираните потребители по радио, телевизия, сателитно радио, радио кабел, или подобни технически средства чрез аналогов и цифров пренос, включително правото да излъчват програми;

• правото на публичен достъп, т.е. правото да позволи кабелен или безжичен достъп до съдържанието, достъпни за обществените места по време на изборите, особено ако потребителят е готов да позволи неговите / нейните данни, да бъдат на разположение в базата данни , и по този начин достъпни за много потребители с цифрово предаване или други техники , така че съдържанието му може да се излъчват по лична молба чрез телевизията и / или други устройства за интерактивно използване ( VOD - видео по поръчка , онлайн видео , и т.н. ... ) и че може да бъде подходящо публичното радиоразпръскване;

• правото да възпроизведат и разпространят, т.е. правото за възпроизвеждане на съдържанието за потребителите и дистрибуция на медиите върху всички видове носители на изображение и / звук да играе, който не е с обществено предназначение. Това право включва всички аудиовизуални системи, като филми, филми и видео касети, видео касети, видео табели, дискове, чипс, CD-ROM, CDI, 3DO, MMCD, директни дебити, DVD и мултимедийни видео и аудио медии, независимо от форми на техническите системи и независими от вида на приложението, включително самостоятелно ползване. Това включва правото да се възпроизвеждат и разпространяват под формата на изображения;

• право да работят, т.е. обработка и синхронизация. правото да се съкрати, акции, реклама / спонсорство, или поставяне на други произведения, или тези, които са свързани с изображения, които имат необходимите технически промени или промени в графика и звукови компоненти и / или други елементи, разбира се, в съответствие с авторските си права;

• право да рекламира, т.е. разрешение да вземат част от съдържанието на потребителите, самостоятелно или в комбинация със съдържанието на други хора, процеси или употреби в рекламата, както и правото, по един начин характеристика на този клон на дейност (например, по радиото, по телевизията, във филмите, онлайн , видео игри, или печатни), потребителско съдържание и рекламни сделки с доставчици на услуги и други медииSMS услуги, за чат2. Описание на услугата

Тази услуга може да се използва от потребителите на всички мобилни оператори в България, на възраст над 18. Ключовата дума за активиране на тази услуга е GET които трябва да бъде изпратени на специален телефонен номер 144144, или да въведете номера на мобилния на интернет страницата на формата, както и отговорът, чрез който ще получите инструкции как да активирате услугата с изпращането потвърдителна дума на специален номер. Услугата се извършва чрез специален номер: 144144. Услугата и обслужването му са активни от 144144. Съдържанието на тази услуга е с развлекателен характер и дава възможност за чат между потребителя и избран профил от сайта за запознанства.


3. Описание на всички услуги

За да участва в услугата потребителят изпраща текстово съобщение, съдържащо GET + допълнителна дума, например GET MAYA кода на номер 144144 или потребителят въвежда номера на мобилния си телефон в уеб приложението и изпраща съобщение до избрания профил. В случай на изпращане на SMS до 144144, потребителят бива таксуван. За всеки отговор изпратен към 144144 потребителят ще бъде таксуван според SMS цената както посочено в таблица 1. Цялото съдържание, публикувано на рекламни спотове, е обект на авторско право и е изцяло собственост на доставчика на услуги. Данни и снимки, показани в рекламно съдържание на сайта или телевизионна реклама (лични данни, снимки, описания и др.), Както и обменените данни в текстови съобщения и електронна поща не представляват точна информация за оператора поради причини за поверителност, те са само за рекламни цели.


4. Такса за обслужване

Услугата се таксува. Плащането се извършва чрез SMS изпратен към специален номер с добавена стойност 144144. Доставчикът на услуги има право да променя цените на услугите си, но е длъжен да уведоми потребителите, на всички места, където са изобразени условия и указания за ползването им. Ако по време на ползване на услугата, доставчикът на услугата промени таксите, клиентът продължава да бъде клиент на услугата, докато той / тя не приключи абонаментът си за услугата.


5. Мобилна услуга клуб

С приемането на настоящите условия, потребителите се включват автоматично в мобилния SMS клуб, което означава, че потребителите ще получават до два (2) пъти седмично непоискани безплатни текстови съобщения. С приемането на настоящите условия, Потребителят също така е съгласен, организатора да използва мобилния му телефон в техните дейности за маркетинг, което означава, че на неговият мобилен телефон може да се получават до 4 пъти месечно безплатни SMS, MMS или информационни съобщения.


6. Поръчка

Да се отпише от Общите условия за ползване и да спре услугата, потребителят трябва да изпрати съобщение със съдържание STOP GET на специален номер 144144.


7. Таблица 1


Активиране на услугата: С изпращането на ключова дума GET на номер 144144.
Прекратяване на услугата чрез СМС с текст: STOP GET изпратен на 144144.
Цена на съобщения от GSM: 6 BGN за клиенти на Йеттел, Виваком и А1 с включен ДДС.
Съобщения за ценовата система: безплатно.


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА SMS


1. ВЪВЕДЕНИЕ

Запазваме си правото на печатни грешки, грешки при изпращане, грешки и промени. Общи условия SMS услуги (наричана по-долу Service) за договорите клиенти (наричан по-долу потребител) и доставчик на услуги (наричано по-долу в качеството на доставчик), чиято информация се съдържа в част от данните на доставчика в таблица 1 Потребителят признава, че е прочел и разбрал условията на споразумението и за пълно и безусловно приемане. Доставчик на услуги си запазва правото, да променя условията на договора по всяко време в бъдеще. Всички промени ще бъдат обявени на тази страница. Доставчикът на услуги съобщава всички промени или актуализации, за да информират своите клиенти в местата, където са публикувани инструкции и условия за ползване. Цялото съдържание поставено на местата за огласи са с авторски права и в пълна собственост на този който предоставя услугите.Данни и снимки показани в рекламни съдържания на web сайта или ТV реклами(лични данни,снимка,опис и сл.),както и данни които се разменят със смс-съобщтенията и съобщтенията чрез е-маил,не представляват точните данни на оператора,заради защитата на поверителността,а тук са само с цел да се промотират.


Концепции

Ключова дума - представлява първоначалното съдържание на текстовите съобщения, което потребителят трябва да изпрати, за да реализира началото на услугата. (Регистрация, отмяна и т.н.).

SMS съобщение - Представлява всички съобщения, разменяни в рамките на услугата, или по стандарт или с добавена стойност. Цени, съобщения и добавена стойност разходи, които са изброени в таблица 1.

Доставчик - доставчик на мобилен / фиксиран

Потребителят - представлява мобилните потребители, които активират услугата

Реклама Място - Място (физическа или виртуална), на която рекламираната услуга и най-често е да се отпечатат, интернет, телевизия или радио медии.

2. ОБЩИ ПРАВИЛА

a. Описание и предназначение на услугата
Интернет, печатни реклами, телевизионни и радио медии представят местата за реклама на услуга за забавление чрез мобилни телефони чрез SMS съобщения. Целта на услугата е само развлекателна, чрез текстови съобщения. Доставчикът на услуги не влияе на потребителите и операторите, особено за тяхната комуникация SMS, тъй като информацията, обменяна между потребителите и операторите, не може да се потвърди, че е правилна.

b. Наличието на услуги
Доставчикът на услуги се опитва да осигури максимално добра връзка на услугата. Поради технически характеристики на интернет и мобилните телефонни връзки, за които доставчикът има никакъв ефект, обаче, може да доведе до периодични прекъсвания на трансфер на данни – работата на услугата. Доставчикът на услуги не може да гарантира наличността и достъпността на услугите.

c. Технически изисквания за използване на услугата
Потребителят трябва да осигури поддръжка и настройка на своя мобилен телефон. Доставчик на услуги в този случай не е длъжен да осигури техническа подкрепа. За да използва услугата, потребителят трябва да използва мобилен телефон, който работи и има валидна връзка (сигнал) на мобилния си телефон. Без тези условия не е възможно да се използва услугата. Потребителят е единствено отговорен за предоставянето на техническите условия. Доставчикът на услуги не носи отговорност, ако потребителят не може да използва услугата поради ограничения на службата му.

d. Разходи за ползване на услугата
Чрез използването на услугите клиентът се съгласява с разходите, направени поради разходите за услугите, въведени в съответствие с правилата, предвидени от закона, и мобилни доставчици. Разходите за обслужване са изброени в таблица 1. Като се има предвид, че разходите за реклама в местата, посочени както и условията и реда за ползване, потребителят не поема задължение да се търси възстановяване на разходи, или разходите, ако не е получил отговор на съобщение.

e. Промени в условията за ползване
Доставчик на услуги си запазва правото, да променя условията на договора по всяко време в бъдеще. След промяна в условията за ползване на услугата, ако потребителят е бил по-рано в съответствие с условията и след промяната не е, трябва да провери, услугите по операцията. Доставчикът на услуги не е длъжен да уведоми клиентите за промяна на условията.

f. Освобождаването на гаранцията / обезщетение
Компанията, нейните директори , ръководители, служители , доставчици и агенти не носят никаква отговорност за щети, произтичащи от използването на услугите. Вие изрично разбирате и се съгласявате , че услугите се предоставят на принципа на "както е" и " както е налично" без никаква гаранция . Доставчиците изрично се отказваме в максимална степен , позволена от закона за всички гаранции , нито изрични, нито подразбиращи се от тези , изложени по закон или по друг начин , относно услугите, включително без ограничение , подразбиращи се условия за продажба , собственост и условие за продажбата на стоки и имущество неговото предназначение и функция, както и нарушаване на авторските права . Доставчикът на услуги не носи никакви гаранции по отношение на сигурността , надеждността, навременността и извършване на услугите. Доставчиците на услуги не гарантират , че услугите ще отговарят на изискванията на потребителите , или ще работят с непрекъснато обслужване и без грешки. Никакъв съвет или информация дали в писмена или устна форма , получена от Вас, от нас ( доставчик на услуги) , или чрез нашите услуги ще създаде никаква гаранция не е изрично споменато . Вие не може да разчита на такава информация или съвет . Вие разбирате и се съгласявате, че свалянето и (или ) използването на услугите , съдържание , софтуер и уеб сайтове на свой собствен , преценка и риск и че вие ще бъдете отговорен само за щети на вашата компютърна система , мобилен телефон или загуба на информация ( данни ) в резултат на използването на услугите. Освен в юрисдикции, в които са ограничени такива разпоредби , Вие се съгласявате , че цялата отговорност на Вашата фирма или трето лице ( потребител) и за решение за вас, или трето лице в закона , в собствения капитал , или други свързани услуги, предоставяни в размер че сте платили за тези разпоредби са ограничени , страните от външни доставчици ще носят отговорност за преки, косвени, случайни , специални, примерни, наказателни, трето лице или последващи щети (включително обезщетение за загуба на бизнес печалби , прекъсване на бизнес , загуба на бизнес и такива ) , произтичащи от вашето използване , злоупотреба или невъзможността за използване на услуги , съдържание , софтуер и интернет страница , дори ако дружеството е уведомен за възможността от такива щети , доколкото членки да не позволяват изключването или ограничаването на отговорност, като посочените по-долу на отговорност на дружеството е ограничена до степента, позволена от закона в страната , в които обслужването е предоставено.Вие сте съгласни да защитите компанията и нейните родители , членове, дъщерни дружества , филиали , доставчици на услуги , предприемачи , агенти, лицензианти , служители, директори , акционери и служители от загуба , отговорност , претенция действие или търсене, включително разумни адвокатски такси , направени от трети лица , възникнали във връзка с или в ( а) използването на услугите, както и нарушение ( б) от вас или вашите представители и гаранции са посочени в настоящите условия. Вие ще заплати всички разходи , щети и разходи , свързани с щети, включително без ограничения, такси за адвокатски разходи , които се разпределят за плащане или които дружеството е изложена на връзка с или произтичаща от такова иск, дело , действие, изисквания или друго производство.


g. Компетентност
В рамките на компетентността на органа, заема мястото на доставчика на услуги, освен ако не е посочено друго в службата. Потребителят не се уточнява мястото на юрисдикция за каквато и да е причина. Място на изпълнение на услугите е представена в Таблица 1

3. ПОВЕРИТЕЛНОСТ


a. Защита на лични данни
Защита на личната информация на потребителя е важна за нас. Цялата информация, събрана от потребителя е направена доброволно.

b. Използвана информация на потребителите на услуги
За извършването на такива услуги трябва само номера на мобилния телефон, за да бъде в състояние да реализира обмен на текстови съобщения. Информацията, обменяна в услугата е лична и обща информация, която потребителите обменят чрез изпращане на текстово съобщение. Съгласно действащото законодателство, ние изследваме информацията на клиента за маркетингови цели, проучване на пазара, за да подобрим нашите услуги и насърчаване на други услуги, които доставчикът изпълнява.

c. За пренос на данни посетители и на потребителите да записват във вътрешна система за статистически цели
Споделена услуга се осъществява чрез текстови съобщения и обаждания чрез стационарен или мобилен доставчик на услуги. Обменът на данни чрез покана се отнася само до искане на потребителя, за да се провери, както и предоставяне на техническа помощ за това как да активирате отписването (но няма данни за потребителите, доставчиците на услуги и други подобни.

4. НАЧИН НА РАБОТА НА УСЛУГАТА


a. Използването на услугата
Използването на услугата може да се прилага в един от двата начина, в зависимост от вида и броя на услугите, по които се осъществява услугата:
- Изпращане на подходящи ключови думи за активиране.
- Попълване на формуляри в уеб сайт и / или чрез изпращане на сертификат на съобщение. Чрез активиране ползвателя на услугата е съгласен с тези условия.
- Отговорете на инструкциите на съобщението, съдържащи се в съобщението или рекламни сайтове.

b. Обмен на съобщения
След активиране на услугата , потребителят може да обменя съобщения в услугата , без да изпраща ключови думи. SMS чат е услуга на забавление и информация ( лична информация , снимки, описание и т.н. ... ) . В обменените съобщения информацията може да не е точна. Доставчиците на услуги може да използват оператори да общуват с потребителите, използващи различни прякори . Ако операторът не се регистрира в системата по времето, когато потребител изпраща съобщение , съобщението за отговор може да бъде изпълнена на следващия вход , или отговорите може да отнеме друг оператор . Операторите не са задължени да предоставят истинската си лична информация , те не трябва да се споразумеят за обосновка на личен контакт и те могат да използват няколко прякора в службата. Операторът може да поиска от ползвателят някои лични данни , но потребителят не е длъжен да даде и да предоставят точна или вярна информация . Всички оператори и потребителите имат право да използват различни идентичности , имена и прякори , така че доставчикът на услуги не носи отговорност за достоверността на информацията, предоставена чрез услугата . Доставчикът на услуги , прочетете оператор , има право да се откаже и да се прекрати кореспонденцията с потребителите , ако той изпраща SMS със съдържание, което нарушава правилата на службата. Потребителят има право и възможност да се откаже от комуникация по всяко време , просто не му е в отговор на съобщение от входящ телефонен номер с добавена стойност. Така че, по този начин , потребителят не е излязъл от услугата , и е възможно да получава съобщения от услугата . Доставчикът на услуги да изпратите текстови съобщения закачка в съответствие със законодателството в областта на телекомуникациите , както и в случай , че съобщението е одобрен от интернет или мобилен оператор . Доставчик на услуги, има право на автоматично или ръчно да цензурира част на входящи или изходящи съобщения , с цел защита на личната информация на потребителя в службата.

c. Отговорността, която произтича от дейността на работата на услугата
1. Доставчикът на услуги в рамките на системата за изпращане на SMS съобщения и друго съдържание, не може да осигури пълна и абсолютна безопасност и (или ) надеждност.
2. Доставчикът на услуги не може да предостави пълно удовлетворение на потребителя със службите .
3. Доставчикът на услуги не може да осигури същите или равни условия за фактори извън неговия контрол .
4. Доставчикът на услуги не носи отговорност за съдържанието, което се обменя в службата.
5. Доставчикът на услуги не носи отговорност за загубата на материал, съдържанието и дизайна , в резултат на неправилна употреба, технически недостатъци на мобилен телефон и потребителя незнание или несигурност.
6. Доставчикът на услуги не носи отговорност за евентуални грешки или пропуски на мобилното устройство , в резултат на недостатъчно използване на телефонни технология .
7. Доставчикът на услуги не могат да предоставят услугата в случай на някои поправки на интернет мрежа, прекъсване на захранването или други технически трудности, които могат временно да попречи на извършването на услуги . Това е особено вярно в случая на бездействия от интернет доставчици .
8. Доставчикът на услуги отказва да поеме отговорност за всякакви емоционални или други психологически или физически последици , а също и не носи отговорност за загуби или вреди, претърпени от потребителя.
9. Доставчикът на услуги не носи отговорност за съобщенията, които не могат да бъдат доставени в срок.
10. Доставчикът на услуги не носи отговорност за всякакви прекъсвания в потока на услуги , в резултат на действие на потребителя ( например, по телефона , по телефона , тъй като батерията е изтощена , липсата на телефон поради лош сигнал и т.н. ... ) .
11. Доставчикът на услуги не носи отговорност за всички щети, които могат да произтекат от лошо или неправилно използване на мобилни телефони.
12. Снимки , които са поставени по искане на оператора , представят на лицето от снимката или от фотография само като описание на оператора. Доставчикът на услуги не носи отговорност за изображенията , използвани в печатни ( вестници, реклами ) , електронни ( интернет, телевизия, радио ) и други медии .


5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Потребителят е длъжен да осигури безопасното съхранение и клетъчни телефони, и това ги прави достояние на трети лица. Да използвате и разкриване на каквато и да било информация чрез Услугата, включително псевдоним, потребителят се съгласява да не изпраща съобщения:
• които са незаконно, заплашително, оскърбително, безпокоене, клеветнически, обидни, съдържат цинизми, или измама, съдържат изрични или графични описания на насилие;
• по отношение на насилието срещу деца, детска порнография, материали за възрастни, съдържат материал, който отива отвъд границите на право, наказателно или расистки материали, съдържание, което се отнася до изнасилване, бруталност по какъвто и да е начин, форма или съдържа некрофилия ;
• свързани с тероризма или други екстремистки организации;
• Застрашават националната сигурност;
• Застрашават националната сигурност;
• Отнасящи се до съдържанието на наказание, тормоз, унижение или сплашване на дадено лице или група от лица въз основа на религия, пол, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, възраст или увреждане;
• че нарушават патент, марка, търговска тайна, авторско право, право на публикуване или други права на собственост на физически лица;
• предоставяне на непозволена или нежелана реклама, бързи или маса съобщения (спам), или всяка друга форма на неразрешени стимули или някаква форма на лотарии, игри на късмета и хазарта;
• Ако чрез съдържанието се опитват да получат неоторизиран достъп до всякакви данни, или се опитват да предоставят някаква информация за други хора.

6. Съвети и препоръки


При необходимост за връзка можете да се свържете с нас на телефон e +359 24928370 или изпратете имейл на silentconn.bg@silverlines.info

Услугата е предназначена за общуване, запознанства с нови хора за забавление. В същото време, потребителят трябва да последва някои съвети, които ще му помогнат да се гарантира безопасност и учтивост.


1. Потребителят трябва да бъде внимателен, на когото има доверие и да не вярва на всичко, което чува. Потребителят трябва да помни, че в чата с непознати и трябва да бъде това, което е в действителност имитира (без значение колко време е необходимо контакт с тях). Хората в услугата често играят различни роли.

2. Потребителят не трябва да дадете своя лична информация. Може да се окаже, че потребителят ще поиска, например, мястото на пребиваване. Потребителите трябва да бъдат много внимателни, ако тази информация е тайна. Ние не трябва да забравяме, че дискусията се провежда с хора, които никога не са се срещали с хората, и въпросът е кой наистина са. Потребителите се насърчават да кажа например място или част от страната, в която те живеят. Услугата не се препоръчва за потребители, да се дават точни места като улици, училища, работни места, автобусни / Гара или спортен екип за пример, когато играете. Потребителите трябва да имате предвид, за да управляват своите данни.

3. Доставчик съветва потребителите да не давате съобщение чрез мобилния си телефон (не включва мобилен телефон, който е на разположение на доставчика на услуги за техническа сливане) или друг телефон или е-мейл адрес. Ако потребителят мисли, че може да бъде с някой по-близо, и обмисля дали да му дам номера си, ние трябва да помним, че този човек всъщност не познава лично.

4. Доставчик съветва потребителите да не давате истинското си име, а не да се използват прякори, с които те да могат да привличат грешен формата на внимание.

5. Доставчик съветва потребителите да, ако някой поставя в неловко положение, или положение, че те се притесняват, свържете се с доставчика на услуги, поддръжка на клиенти.

6. Доставчикът на услуги съветва клиентите си да използват мобилен телефон внимателно и не го използват по време на шофиране.

Практически съвети за родители

Мобилните телефони имат сходни характеристики на интернет, и е необходимо да се спазват определени правила за безопасност при тяхното използване. Днес, мобилни телефони имат хора от почти всички възрастови групи, така че е важно да говорим на децата си за потенциал онлайн чат в и, уверете се, те са наясно с опасността и по този начин бъдете сигурни за тяхната безопасност.

Последна промяна: 2019/11/14